Slädhundar och deras egenskaper

Slädhundar är ett samlingsnamn för de hundraser som kan dra en släde eller vagn. Raserna det handlar om kännetecknas ofta av att de klarar av kyla bra och att de är starka. De egenskaper som behövs för att hundraser ska kunna kallas slädhundar är bland annat att de ska kunna dra en släde ungefär tjugo mil om dygnet. Det sägs att slädhundar är utrustade med något som kallas desire to go vilket innebär att de har en mental styrka som får dem att fortsätta springa trots väderförhållanden och hårda påfrestningar för kroppen. Slädhundar måste också kunna förstå vad slädföraren menar och tillsammans välja rätt väg för släden.

Slädhundar springer i team. Ett team med slädhundar består, för bästa resultat, av minst fyra och max arton hundar. Hundarna drar släden med hjälp av en så kallad centrumlina vilket betyder att alla slädhundar i teamet är kopplade till samma lina som går från släden till ledarhundarna. Slädhundar delas in i olika positioner när de drar en släde – ledarhundarna kallas lead, hundarna direkt bakom leadhundarna kallas för point, hundarna som går precis framför släden kallas wheel och alla slädhundar däremellan kallas swing.

De slädhundar i teamet som har störst ansvar är givetvis leadhundarna. Det är dessa som bestämmer hastigheten och tar kommandon från föraren. Ledarhundarna har ett väldigt minne när det handlar om att minnas vägar och platser. De kan komma ihåg en väg de sprungit flera år tidigare och denna egenskap är viktig för slädhundar som ska leda släden rätt. Föraren, som egentligen är ganska maktlös där han sitter, ska kunna ha full tillit till sina slädhundar och bara behöva ingripa när det är nödfall.

Slädhundar som kallas wheel och springer framför släden är de hundar i teamet som är starkast. Dessa slädhundar måste nämligen kunna stå emot den kraft som uppstår i kurvor så att släden inte åker iväg åt ett helt annat håll än vad som var tänkt. Hundarna som springer framför släden är också ofta hundar som gärna går sin egen väg. Tack vare att ledarhundarna styr och att mittenhundarna bara kan följa efter dem blir också wheelhundarna tvungna att hänga med åt samma håll.

Slädhundar är bra på att minnas sina positioner i ledet, men det kan vara bra att låta dem byta plats ibland även om de själva är emot detta. Det är för att hundarna inte ska få skador på grund av att deras kroppar belastas på samma sätt hela tiden.