Rena ventiler och frisk luft med Akono AB

Letar du efter någon som kan göra rent de där ventilerna som ingen annan tänker på? Som du inte heller lägger någon tankekraft på, förrän det kanske uppstår ett riktigt problem? Då letar du efter Akono AB. Tidigare var åtminstone frånluftsventilationen i köket en uppgift för sotaren, men nya lagar och regler ledde till att husägarna fick ansvaret. 

Akono AB tar hand om damm och smuts som täpper till och förorenar för att du ska kunna andas så rent som möjligt. Av Akono AB kan du få hjälp med ett antal ventilationsproblem:

  • rengöring av värmepump och utbyte av filter vid behov för att förhindra att förörenad luft transporteras runt i bostaden
  • rengöring av frånluftsventilation för att förebygga mögel- och bakterietillväxt
  • rengöring av imkanalen, köksfläktens frånluftsventil, så att inte fettavlagringar och partiklar samlas och riskerar att orsaka ytterligare skada vid brand i köket, eller förorena bostaden med rök och matos under matlagning
  • kontroll och reglering av luftflöden för att garantera att inomhusluften inte är för stillastående, något som kan leda till mögel och dålig lukt

Akono AB använder bara ventilationstekniker som är legitimerade med ett så kallat ID06. Teknikerna är måna om att städa efter sig och lämnar gärna bostaden renare än innan de kom. Akono AB utför även uppföljningar av besökta fastigheter för att säkerställa kvaliteten och säkerheten.

Några länkar till Akono AB:
Akono AB Hemsida
Akono AB Reco
Akono AB Allabolag 
Akono AB Merinfo