Slädhundar i tävling

Slädhundar är samlingsnamnet för hundraser som är bra draghundar och alltså kan dra vagnar och slädar. Några raser som brukar anses som typiska slädhundar är Siberian husky, Alaskan husky, Alaskan malamute och Grönlandshund.

En viktig händelse när det gäller slädhundar var år 1925, när en hund med namnet Balto ledde sitt team genom Nordamerika till Alaska för att överlämna en medicin mot sjukdomen difteri. Den har gett upphov till Iditarodtävlingen som skapades 1973 och utförs till minne av händelsen med Balto. Iditarodloppet är 1860 kilometer långt och går genom svår terräng och idag finns flera liknande tävlingar i Europa och Nordamerika.

När det handlar om tävlingar med slädhundar finns både slädtävlingar och vagntävlingar. Vagntävlingarna är mer avsedda för träning än slädtävlingarna, som står för de allra största tävlingarna medan vagntävlingarna alltså används i träningssyfte men också i tävlingar. I vagntävling med slädhundar är slädledaren med och skjuter på vagnen, antingen springer han bredvid och gör detta eller så står han längst bak på vagnen.

Slädtävlingar är de största tävlingarna som utförs med slädhundar och dessa tävlingar delas in i sprint, lång – och kortdistanslopp. Tävlingarna skiljer sig åt beroende på vilken världsdel och land de går i.